MOLTES VEGADES, ELS PACIENTS NOMÉS DEMANEN UNA DIETA, SENSE PENSAR EN ELS CANVIS DE VIDA QUE CALEN FER PER MODIFICAR LA SEVA ESPERANÇA DE VIDA I LA SEVA FIGURA.
CALEN TANTS CANVIS, QUE QUAN ELS HI FAS LA REFLEXIÓ, MOLTES VEGADES, JA VOLDRIEN MARXAR.
GRÀCIES PER LA VOSTRA FEINA

Respon